Med teknisk fokus på en

grønn fremtid

Two ERV employees working on a house wall.

Innblikk i vår kultur

Bedrift i vekst

ERV Teknikk AS

ERV Teknikk AS er en teknisk leverandør av elektro, rør og ventilasjonstjenester, med hovedkontor i Lyngdal. Som totalteknisk leverandør nyter både privatpersoner, entreprenører og byggherrer godt av den forente tverrfaglige kompetansen til ett firma.

ERV Teknikk avdeling Tjørves AS

ERV Teknikk avdeling Tjørves AS holder til i Vanse sentrum. Avdelingen er en teknisk direkteleverandør av både elektro og rørtjenester, og leverer også ventilasjonstjenester via ERVs hovedkontor i Lyngdal. ERV avdeling Tjørves kan derfor tilby komplett tverrfaglig teknisk leveranse både privatpersoner, entreprenører og byggherrer.

Evje Elektriske AS

Evje Elektriske AS har bred kompetanse innenfor prosjektering, installering og rehabilitering av elektriske anlegg. I tillegg tilbyr vi det beste av prosjekter og løsninger innenfor vårt fagfelt. Alle våre elektrikere er faglærte og har nødvendige sertifiseringer. Vi dekker tar daglig oppdrag i Evje-området, men vi har også hatt prosjekter i Bykle, Hauge i Dalane, Kristiansand og Arendal.

Evje Rørservice AS

Evje Rørservice AS tilbyr rørleggertjenester og har kontor i Evje. Selskapet har lang erfaring og god kompetanse innen sitt fag.

ERV Flekkefjord AS

ERV Flekkefjord AS holder til på Sveiga i Flekkefjord. Avdelingen er nyopprettet i 2024 og skal være en teknisk direkteleverandør av både elektro og automasjonstjenester via ERV Flekkefjord sitt lokale. ERV Flekkefjord skal tilby tekniske leveranser til både privatpersoner, entreprenører og byggherrer.