Om oss

Vår visjon

ERV Teknikk AS er en teknisk totalentreprenør som utfører oppdrag innen elektro-, rør- og ventilasjonsfaget

Verdier og visjon

ERVs verdier og visjon er å være:

  • Ledende teknisk totalentreprenør innen all teknikk i bygg, bolig og industri i vår region
  • Et naturlig førstevalg for våre kunder
  • En trygg og solid arbeidsplass og opplæringsbedrift, med respekt for hverandre
  • Ledende på planlegging og gjennomføring, med et fremtidsrettet og innovativt fokus
  • ETT kompetansefirma på tvers av våre fag, med fokus på kvalitet og energieffektive løsninger

Uavhengig av oppdragets størrelse og art blir alle jobber planlagt og gjennomført innenfor avtalte rammer – alltid i nært samarbeid med kunden.

Som en totalteknisk leverandør nyter både prosjektledere, byggherrer og privatpersoner godt av den forente tverrfaglige kompetansen til ett firma.

ERV har et teknisk fokus på en grønn fremtid. Fargene i den logoen symboliserer at vi i ERV skal ta vår del av ansvaret i det grønne skiftet. Du vil møte mennesker som elsker å bringe liv inn i veggene – til store og små prosjekter og til privatpersoner i hvert enkelt hjem.

Tverrfaglig

Samarbeid

Erfaring

Engasjement

Produktiv

Kontroll

Trivelig

Lærlinger

Kvalitet

Vår historie

2007

ERV Teknikk ser dagens lys

Fargene i logoen representerer Elektro, Rør og Ventilasjon. Tre tekniske fag i ett firma.

2013

El-biler og Tesla ladestasjon

ERV bytter ut alle sine adm. biler med el-biler. Dette samtidig med at ERV installerte en av de tre første hurtigladerstasjonene for Tesla i landet.

2016

Hovedkontor i Lyngdal

ERV kjøper ut bygget i Lyngdal. Hovedkontoret blir renovert, isolert, mm for å møte tekniske krav til et moderne bygg.

2019

Svalbard

ERV legger firmaturen sin til Svalbard. De ca. 60 reisende får en uforglemmelig tur i nydelig vær.

2021

ERV Challenge

Tre av ERV's ansatte utfordres til en intern challenge. I Lars Monsen-stil får de oppgaver som de skal løse individuelt og
som lag.

2021

Ny logo - Med tekniske fokus på en grønn fremtid

ERV's nye logo symboliserer at alle tre fagområdene i ERV nå samarbeider som ett. De nye fargene representerer et teknisk fokus på bærekraft og miljø

2021

Kjøp av Tjørves Tekniske AS

ERV-konsernet vokser!
Tjørves-selskapet ble stiftet i 1950. I 2017 kom ERV inn på eiersiden, med intensjon om på sikt å overta hele virksomheten. I 2021 ble hele firmaet overtatt, og ERV er i stadig vekst.

2022

Energimodul

ERV utviklet og bygget sin helt egen energimodul, til bruk som energieffektiv oppvarming av bygg i byggeprosesser.

2022

Kjøp 65% Evje Elektriske og Evje Rørservice

ERV-konsernet vokser igjen, denne gang med to nye virksomheter på Evje. ERV er glad for å ha fått seg enda flere gode samarbeidspartnere.

2023

Island

ERV legger firmaturen sin til Svalbard. De nærmere 70 reisende får en uforglemmelig tur i nydelig vær.

2023

Solcelleanlegg

ERV planlegger solcelleanlegg på taket av bygget i Lyngdal. Anlegget skal produsere strøm til både eget bygg og biler.

2024

ERV Teknikk Flekkefjord AS

ERV-konsernet utvides stadig. ERV Teknikk Flekkefjord AS ble stiftet i april 2024, og blir ERVs avdeling på Sveigeskogen i Flekkefjord

Med teknisk fokus på en grønn fremtid

2007

ERV Teknikk ser dagens lys

Fargene i logoen representerer Elektro, Rør og Ventilasjon. Tre tekniske fag i ett firma.
2013

El-biler og Tesla ladestasjon

ERV bytter ut alle sine adm. biler med el-biler. Dette samtidig med at ERV installerte en av de tre første hurtigladerstasjonene for Tesla i landet.
2016

Hovedkontor i Lyngdal

ERV kjøper ut bygget i Lyngdal. Hovedkontoret blir renovert, isolert, mm for å møte tekniske krav til et moderne bygg.
2019

Svalbard

ERV legger firmaturen sin til Svalbard.
De ca. 60 reisende får en uforglemmelig tur i nydelig vær.
2021

ERV Challenge

Tre av ERV's ansatte utfordres til en intern challenge. I Lars Monsen-stil får de oppgaver som de skal løse individuelt og som lag.
2021

Ny logo - Med teknisk fokus
på en grønn fremtid

ERV's nye logo symboliserer at alle tre fagområdene i ERV nå samarbeider som ett. De nye fargene representerer et teknisk fokus på bærekraft og miljø.
2021

Kjøp av Tjørves Tekniske AS

ERV-konsernet vokser!
Tjørves-selskapet ble stiftet i 1950. I 2017 kom ERV inn på eiersiden, med intensjon om på sikt å overta hele virksomheten. I 2021 ble hele firmaet overtatt, og ERV er i stadig vekst.
2022

Energimodul

ERV utviklet og bygget sin helt egen energimodul, til bruk som energieffektiv oppvarming av bygg i byggeprosesser.
2022

Kjøp 65% Evje Elektriske og Evje Rørservice

ERV-konsernet vokser igjen,
denne gangen med to nye virksomheter på Evje. ERV er glad for å ha fått seg enda flere gode samarbeidspartnere.
2023

Island

ERV legger firmaturen sin til Svalbard. De nærmere 70 reisende får en uforglemmelig tur i nydelig vær.
2023

Solcelleanlegg

ERV er planlegger solcelleanlegg på taket av bygg i Lyngdal. Anlegget skal produsere strøm til både eget bygg og biler.

Åpenhetsloven

Samfunnsansvar – redegjørelse

ERV Teknikk AS er en teknisk totalentreprenør som utfører oppdrag innen elektro-, rør- og ventilasjonsfaget. Det er viktig for ERV å etterleve bærekraftig forretningspraksis i verdikjeden og ha fokus på ansvarlig innkjøp. Vi vil være med å bidra til at internasjonale standarder for menneskerettigheter følges, og skal hele tiden jobbe for å bedre arbeidet rundt åpenhet og bærekraftig handel. I 2022 kom Åpenhetsloven, som pålegger norske bedrifter å gjøre aktsomhetsvurderinger på faktorer som menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden. Samtidig skal man være åpen om både status og tiltak på slikt arbeid. ERV har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Klikk her for å lese ERVs redegjørelse om åpenhetsloven. Redegjørelsen er publisert mai 2024.

Grunnpilarer for ansvarlig leverandørkjede basert på FNs veiledende prinsipper og OECDs veiledning om ansvarlig leverandørkjede.

Risikovurdering av leverandørkjeden

ERV forholder seg til Åpenhetsloven og jobber med regelmessig risikokartlegging av våre leverandører og produkter. Basert på kartleggingen gjennomføres det kontroller i verdikjeden dersom ERV vurderer at det finnes høy risiko. ERV benytter seg av aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden. Aktsomhetsvurdering er en internasjonal anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet og leverandørkjede.

Rapportene etter vurderingen vil vise våre funn og eventuelle tiltak som er igangsatt på de leverandørene vi har gjennomgått. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas.

Informasjon

Fra og med 1. juli 2022 har alle, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon om hvordan vi håndterer potensielt negative konsekvenser, både for enkeltvarer eller tjenester. Send epost til post@erv.no og ERV prioriter å svare forespørsler innen tre uker fra mottak.