Bærekraft

Med teknisk fokus

en grønn fremtid

ERV har stort fokus på arbeidsmiljø, trivsel og samhold, og mener at et godt arbeidsmiljø gjør at ansatte trives, stadigutvikler seg og gir kunden et bedre sluttresultat.

Elbiler

ERV har lenge vært opptatt av bærekraft, og var en av de første tekniske firmaene i distriktet som tok i bruk elbiler som arbeidsbil. De seneste årene har andelen elektriske firmabiler økt, og i ERV er nå nesten 50 % av bilparken elbiler.

Det er installert ladere på hovedbygningene både i Lyngdal og Farsund/Vanse/Lista, som både montører og besøkende kan benytte seg av. 

Energibrønn og energimodul

Energimodul
ERV har utviklet en helt egen energimodul, som gjenvinner og produserer varme på en miljøvennlig måte. Modulen brukes til oppvarming av bygg under oppføring, og kan også bukes til kjøling.

Omtrent sånn her funker den:Vi borer hull i fjellet og henter ut grunnvarme inn i et fullverdig varmeanlegg i energimodulen. Med modulens komplette varmepumpeanlegg koblet til energibrønner kan bygget varmes opp og tørkes ut på en svært energieffektiv måte. 

De opprinnelige dieselaggregatene som tidligere ble brukt erstatter vi med vår energimodul, og dieselforbruket synker til rekordlave nivåer – det samme gjør klimagassutslipp.

Og det beste av alt: Den forurenser ingenting. På sitt første stoppested reduserte den utslipp med 32 tonn CO2 i byggeprosessen av en ny skole, bare i løpet av tre kalde vintermåneder.

Energibrønn
ERV har valgt å borre energibrønn som skal forsyne eget bygg i Lyngdal med energi.

ERV er stolte av å ha utviklet både energimodul og tatt i bruk energieffektiv vannkilde til oppvarming, som bidrar til mindre forurensing både på byggeplasser og generelt fra ERVs driftsbygning.

Solceller

ERV jobber stadig med ulike miljøeffektive løsninger, og det er besluttet at det skal installeres solcelleanlegg på eget bygg i Lyngdal.
ERV er i gang med planleggingsfasen, og planen er at det skal installeres paneler som kan forsyne både driftsbygning og omliggende områder med energi.

Enda et skritt i retning energieffektive løsninger, med bærekraft i fokus.

SD-anlegg

ERV jobber stadig med ulike miljøeffektive løsninger, og er i gang med å optimalisere energibruk internt i selskapet. Neste prosjekt er å installere eget SD-anlegg på sin driftsbygning for å kunne styre eget energiforbruk på best mulig måte. 

Et SD-anlegg er et system for sentral driftskontroll, som styrer automasjon og de tekniske anleggene tilknyttet bygget. SD-anlegget brukes også til å overvåke og regulere det tekniske anlegget, for å sikre en energioptimal drift.