Hjertesaker

Med teknisk fokus

en grønn fremtid

Team Rynkeby

Siden 2019 har ERV vært stolt sponsor av Team Rynkeby. Team Rynkeby et nordisk veldedighetssykkellag som er Barnekreftforeningens største samarbeidspartner. Team Rynkeby har et brennende engasjement og gode støtteaktiviteter som bidrar sterkt til forskning på barnekreft. De arrangerer årlige sykkelritt fra Oslo til Paris, i tillegg til å arrangere skoleløp over hele landet – til inntekt for Barnekreftforeningen.

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som jobber for å bekjempe-, lette- og belyse barnekreft. Foreningen drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. 

ERV er glad for å være med å bidra, og støtter årlig Team Rynkeby med et fast pengebeløp. For å gjøre noe ekstra, valgte også ERV å arrangere en egen 3000-meter på Lyngdal Stadion, med sponsorer fra det lokale næringslivet. En haug av ERV-ere stilte til start på løpebanen, til og med en skadeskutt ansatt i rullestol - og alle fullførte 3000 meter for denne gode saken. Takk til støtten fra det lokale næringslivet, som gjorde at Team Rynkeby fikk 86.000 kr ekstra denne ettermiddagen. Sammen er vi gode!

Håp for alle

Siden 2016 har ERV vært stolt sponsor av Håp For Alle. Håp For Alle er en selvstendig organisasjon som arbeider for å gi håp til vanskeligstilte barn i Baltikum. Håp For Alle støtter organisasjonene "Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus" i Estland og "Hope For Children" i Latvia, samt barnehjemmet VGN Rytas i Klaipeda, Litauen. Formålet er å hjelpe og støtte vanskeligstilte barn på ulike måter gjennom året, som f. eks via skolestipend, HappyCamp/sommerleir, juleaksjoner og HappyDay for barna. Organisasjonen drives uten ansatte og med minimale administrasjonskostnader. Alle reiseutgifter i forbindelse med deres arrangementer dekkes av den enkelte reisende, som er med på å sørge for at støtten går til de som faktisk trenger det.

I tillegg til å være sponsor har ERV ansatte som har vært engasjert i prosjektet og reist til Latvia for å hjelpe til i prosjektet. Vi er glade for å være et firma som er med på å ta ansvar, og ikke minst for å ha ansatte som bryr seg!

IngerStiftelsen og gatefotball

IngerStiftelsen er en frivillig organisasjon som ble opprettet som et supplement til kommunens lovpålagte oppgaver og tilbud til vanskeligstilte barn. Et mål med stiftelsen er å tilrettelegge for tiltak som innbyggerne medvirker til.

I IngerStiftelsen har de blant annet et prosjekt som heter Villa Bergeheim. I Villa Bergeheim tilbys det lavterskel arbeidstrening i kafé/butikk for ungdom og de som står utenfor arbeidslivet eller utdanningsløp. Aktiviteter legges til rette for å gi brukerne en opplevelse av mestring. Bergeheim er også pusset opp, og elevene undervises her to ganger i uken hele skoleåret.

IngerStiftelsen er tillegg ambassadør for å bidra til at fosterhjemstjenesten i Bufetat og Fosterhjem klarer å rekruttere fosterhjem til barn og unge som har behov for trygge voksne rundt seg. Gatefotball er også et av prosjektene til IngerStiftelsen. Gatefotball er et lavterskeltilbud for rusavhengige, tidligere innsatte og andre sårbare grupper fra 18 år som trenger en sosial arena for mestring og tilhørighet. Nå har Gatefotball eget lag både i Lyngdal og i Kvinesdal. 

ERV er aktiv bidragsyter til stiftelsen, og vi gleder oss til den planlagte fotballkampen mellom Gatefotball Lyngdal og ansatte i ERV.

Blå Kors

ERV har startet et spennende samarbeid med Blå Kors. Blå Kors er en ideell organisasjon som arbeider for rusfrihet i samfunnet og for å hjelpe russkadde. I tillegg jobber de blant annet med forebyggende tiltak, inkludering, oppfølging av pårørende og sårbare barnefamilier.

Blå Kors tilbyr ulike aktivitetstilbud til ulike sårbare grupper i samfunnet, og jobber løpende med prosjekter over hele landet. Et av prosjektene det jobbes med lokalt er Fotogruppen. ERV har invitert Fotogruppen i Blå Kors på lunsj for å høre mer om deres fotoprosjekter. 

Vi ser spent frem til fortsettelsen, og heier på det gode arbeidet Blå Kors gjør.