Lærlinger

Med teknisk fokus

en grønn fremtid

Lærlinger

ERV har som mål å ha en høy andel lærlinger i sin arbeidsstokk. Mange av ERVs ansatte har selv startet som lærling i firmaet.

Lærlinger er ferske og alle skal begynne et sted. I ERV vet vi at fagkompetansen kommer med opplæring og erfaring over tid. Det er likevel mye en uerfaren lærling uten mye bransjekunnskap og erfaring kan bidra med.

Som lærling i ERV er det en fordel å være nøyaktig, systematisk, serviceinnstilt og praktisk anlagt. Har du i tillegg en god innstilling har du det beste utgangspunkt.

Ønsker du å vite mer om hvilke muligheter du har til å bli lærling hos ERV kan du kontakte Rolf Pettersen på rolf.pettersen@erv.no, eller ta kontakt med vårt sentralbord på post@erv.no/480 11 011

Opplæringsbedrift

ERV er lidenskapelig opptatt av fag, og også av å føre kompetansen videre til våre lærlinger. ERV er godkjent opplæringsbedrift, og tilbyr lærlingplass til både elektro, rør og ventilasjon- og blikkenslagerfaget. ERV er stolte av å være en av de største opplæringsbedriftene i distriktet, og i ERV er mer enn hver 7. ansatt lærling.

Å være er opplæringsbedrift viser at bedriften tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn. Det betyr også at bedriften tar et bransjeansvar og sikrer tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjens behov.

Vi er glade for å være med å lære opp morgendagens helter!

Utplassering

Elever på yrkesfag har obligatorisk utplassering i sitt utdanningsløp. ERV tar løpende imot utplasserte elever fra yrkesfaglinjene på videregående skole. Mange av elevene som er utplassert begynner i ERV som lærlinger etter fullført videregående.

ERV har også vært på med utvekslingsstudier via EU-prosjektet Erasmus+, og har hatt to elever fra Slovenia på utplassering. Erasmus+ er et program gjennom videregående skoler for å øke elevenes faglige kompetanse og kulturelle forståelse.

Ønsker du å vite mer om hvilke muligheter du har innen yrkesfaglig utdanning, eller lurer på annet om utplassering kan du kontakte Bjørnar Foss på bjornar.foss@erv.no/977 14 295, eller sentralbord på post@erv.no/480 11 011.